10.6.2023

Uusi asumisen aineistopankki

Mitkä ovat sinulle tärkeitä asioita asumisessa? Millainen asuinympäristö on sinulle sopiva? Eri tahojen asumisen ennakointia koskevat aineistot löytyvät nyt myös vanheneminen.fi-sivustolta kohdasta Asuminen – Boende.


1.12.2022

Opas asumisen ennakointiin

Asumisen Avussa on tehty pitkäjänteisesti asumisneuvontaan ja asumisen ennakointiin liittyvää työtä vuodesta 2017 alkaen. Työn pohjalta kirjoitetussa oppaassa kerrotaan kokemuksia ja ratkaisuja onnistuneeseen ennakointityöhön.

Asumisen ennakoinnin edistämistyö vähentää mm. julkisen sektorin haasteita. Ikäasumiseen soveltumaton asunto toimintakyvyn heiketessä voi aiheuttaa mm. ylimääräistä kotipalveluiden tarvetta. Riittävän aikaisessa vaiheessa tehdyllä asumisen ennakoinnilla voitaisiin näitä ongelmia vähentää.

Opas on tarkoitettu 55+ ikäisille ja heidän läheisilleen sekä tahoille, jotka tarjoavat välineitä ja tukea tulevaisuuden asumisen suunnitteluun, kuten asumisneuvojat kunnissa.

Opas voi tarjota näkökulmia myös kansalaisopistoille ja kuntoutus-, korjaus- ja kiinteistöalan toimijoille. Suosittelemme sitä kaikille ikääntyvien hyväksi toimiville palveluntarjoajille ja ammattilaisille, kuten toiminta- ja fysioterapeutit, isännöitsijät, vuokranantajat ja kiinteistövälittäjät. Linkki oppaaseen.

12.9.2022

Asumisen Avun teettämän väestötutkimuksen aineisto

Asumisen Apu teetti keväällä 2022 kyselytutkimuksen saadakseen ajantasaista tietoa 55 vuotta täyttäneiden kansalaisten asumissuunnitelmista ja asumisen toiveista iäkkäänä. Kysely on tehty osana ympäristöministeriön vuosina 2020-2022 toteutettavaa Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaa.

Kyselyn toteuttivat Asumisen Apu sekä Kantar Public yhteistyössä Kuluttajaliiton kanssa. Tutkimukseen osallistui 1047 mannersuomalaista. Tutkimusaineisto on väestöedustava vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen (n=1001) osalta on +- 3,1 %-yksikköä 50 % tulostasolla.

Tutkimus tehtiin ympäristöministeriön rahoituksella. Linkki yhteenvetoon kuvassa.

Suomen Asumisen Avun väestötutkimus 55+ ikäisten asumisesta

.

30.11.2022

Maiju Sanin YAMK-opinnäytetyö asumisen ennakoinnista

Theseus-tietokantaan on päivitetty Asumisen Avun toimeksiantona tehty YAMK-opinnäytetyö otsikolla

Tulevan asumisen ennakointi – Asiakasymmärryksen lisääminen 55–70-vuotiaiden kohderyhmässä palvelumuotoilun keinoin

Maiju Sani toteaa työssään, että 55–70-vuotiaiden toiveiden kysyminen ja kuuleminen on erityisen tärkeää, sillä kymmenen vuoden päästä yli 25 % suomalaisista on täyttänyt 65 vuotta. Tarvitaan uusia asumisratkaisuja, ja niiden suunnittelussa on tärkeää kuulla kohderyhmää. Linkki opinnäytetyöhön kuvassa.

23.9.2022

Iltalehti haastatteli Asumisen Avun Päivi Rekulaa

Suomalaiset yli 55-vuotiaat eivät ole varautuneet riittävästi asumisen muutoksiin, vaikka ovat asiaa pohtineet. Tämä selviää Asumisen Avun keväällä teettämästä väestötutkimuksesta.

Iltalehti haastatteli aiheesta Asumisen Avun kehittäjää, arkkitehti Päivi Rekulaa. Linkki artikkeliin kuvassa.

2.11.2022

Vanhusneuvostopäivien aineistot 2019-2022

Asumisen Apu osallistui yhdessä muiden ympäristöministeriön asumisen ennakoinnin järjestöhankkeessa mukana olevien järjestöjen kanssa vanhusneuvostopäivään 2.11 2022. Olimme paikalla esittelemässä asumisen ennakoinnin välineitämme.

Vanhusneuvostopäivien aineistot ja esitykset vuosilta 2019-2022 löytyvät täältä: https://avoinhallinto.fi/verkostot/vanhusneuvostopaiva/