Taustamme

Suomen Asumisen Apu ry:n toiminta on syntynyt aktiivisten espoolaisten senioreiden aloitteesta, jotka halusivat tehdä jotain merkittävää kotikaupunkinsa ikäihmisten hyväksi. Toiminta alkoi yhteiskunnallisen yrityksen puitteissa jo vuonna 2014, jolloin ikäihmisten asumiseen liittyvät tarpeet tulivat näkyviksi. Kaiken toimintamme päämääränä on ikääntyvien itsenäisen asumisen tukeminen.

ASUMISENAPU-KEHITTÄMISHANKE 2017-2019.  Yhteistyössä kohderyhmään 65+ kuuluvien espoolaisten ja Espoon kaupungin ennakoivien palveluiden kanssa kehitimme toimintamallin tuen ja neuvonnan tarjoamiseen ikääntyville asumisen asioissa.  Yhteistyö jatkuu täydentäen kunnan asumisneuvontaa. Hankkeessa kehitettiin myös kurssi ja muita välineitä ikääntyville asumisen muutoksiin varautumiseen.

SAAennakoida! -KEHITTÄMISHANKE 2020-2022. Pohjautuen edellisen hankkeen kokemuksiin ja tuloksiin olemme kehittäneet asumisen ennakointiin digitaalisen ja julkisia palveluja täydentävän ratkaisun ikääntyneiden asumisratkaisujen tueksi. Hankeessa jatketaan myös asumisneuvontaa akuuteissa asumisen pulmissa sekä kurssi- ja tiedotustoimintaa.
Asumisen ennakoinnin välineemme tällä sivustolla ovat kaikkien käytettävissä ympäri Suomen. Levitämme myös ikääntyvien asumisneuvonnan ja ennakoinnin toimintamalleja kaikille niistä kiinnostuneille tahoille.

UUTTA: Ympäristöministeriö käynnisti verkostohankkeen järjestöille ikääntyneiden asumisen ennakoinnin ja varautumisen teemoista. Verkostohankkeen toiminta-aika on 12/2021-11/2022. Suomen Asumisen ApuMuistiliitto ja Vanhustyön keskusliitto jakavat hankkeessa kokemuksiaan ja asiantuntijatietoaan sekä tekevät yhteistyötä toisten järjestöjen kanssa kukin oman osahankkeensa puitteissa sekä yhdessä sovittavalla tavalla.

PAREMPAA ELÄMÄÄ LÄHITOIMINNALLA -KEHITTÄMISHANKE 2018-2021. Tämän hankkeen tavoitteena oli tukea ikääntyneiden kotona asumista järjestämällä hyvinvointia lisäävää Porinaporukka-toimintaa asuinyhteisöissä.

KÄYNNISSÄ OLEVISTA HANKKEISTA VASTAA YLEISHYÖDYLLINEN yhdistys Suomen Asumisen Apu ry. Em. hankkeita rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö/STEA Veikkauksen voittovaroista ja ennakoinnin verkostohanketta Ympäristöministeriö. Palvelumme on puolueetonta ja asiakkaille maksutonta. Puhelinneuvontamme toimii vain Espoossa.