Taustamme

Suomen Asumisen Apu ry:n toiminta on syntynyt aktiivisten espoolaisten senioreiden aloitteesta, jotka halusivat tehdä jotain merkittävää kotikaupunkinsa ikäihmisten hyväksi. Toiminta alkoi yhteiskunnallisen yrityksen puitteissa jo vuonna 2014, jolloin ikäihmisten asumiseen liittyvät tarpeet tulivat näkyviksi. Kaiken toimintamme päämääränä on ikääntyvien itsenäisen asumisen tukeminen. Tämän edistämiseksi olemme tehneet useita hankkeita STEAn ja Ympäristöministeriön rahoituksella, ks. alla. Levitämme edelleen hankkeissa kehitettyjä ikääntyvien asumisneuvonnan ja ennakoinnin toimintamalleja ja ennakoinnin välineitä kaikille niistä kiinnostuneille tahoille.

Päättyneet hankkeet:

ASUMISENAPU-KEHITTÄMISHANKE 2017-2019.  Yhteistyössä kohderyhmään 65+ kuuluvien espoolaisten ja Espoon kaupungin ennakoivien palveluiden kanssa kehitimme toimintamallin tuen ja neuvonnan tarjoamiseen ikääntyville asumisen asioissa.  Hankkeessa kehitettiin myös kurssi ikääntyville 55+ asumisen muutoksiin varautumiseen.

SAAennakoida! -KEHITTÄMISHANKE 2020-2022. Pohjautuen edellisen hankkeen kokemuksiin ja tuloksiin kehitimme digitaalisen ratkaisun ikääntyneiden asumisen ennakoinnin tueksi. Asumisen ennakoinnin välineemme tällä sivustolla ovat kaikkien käytettävissä ympäri Suomen. Levitimme niistä verkossa tietoa Asumisen infoluennoilla ja Asumisen valmennuskursseilla. Asumisneuvontaa annettiin edelleen espoolaisille akuuteissa asumisen pulmissa.

Ympäristöministeriö käynnisti verkostohankkeen järjestöille ikääntyneiden asumisen ennakoinnin ja varautumisen levittämiseksi laajemmalle. Verkostohankkeen toiminta-aika oli 12/2021-11/2022. Hankkeessa toimivat Ikäinstituutti, Miina Sillanpään säätiö, Muistiliitto, Suomen Asumisen ApuSuomen muistiasiantuntijat ja Vanhustyön keskusliitto. Hankkeen rahoituksella teimme viestintää ja mm. väestötutkimuksen suomalaisten asumisen muutosten ennakoinnista. Verkosto aloitti 2022 yhteisen aineistopankin rakentamisen.

PAREMPAA ELÄMÄÄ LÄHITOIMINNALLA -KEHITTÄMISHANKE 2018-2021. Tämän hankkeen tavoitteena oli tukea ikääntyneiden kotona asumista järjestämällä hyvinvointia lisäävää Porinaporukka-toimintaa asuinyhteisöissä.