Tehtävä 4

Asunnon korjaamisesta

Kaikki rakennukset tarvitsevat ylläpitoa ja korjaamista. Jos asunnolle kertyy iso ns. korjausvelka, se heikentää asunnon arvoa. On hyvä pitää yllä lyhyen ja pitkän tähtäimen (PTS) korjaussuunnitelmaa. Tarvetta asunnon rakenteiden muutostöihin voi tulla ikääntyessä myös esteettömyyden tai toiminnallisten syiden takia.

Jos puutteet ovat korjattavissa, voi asumista tutussa asunnossa jatkaa. Esim. liikkumista hankaloittavia pieniä tasoeroja voi hoitaa luiskilla ja ammeen voi vaihtaa suihkutilaksi, kunhan huolehtii myös vesieristyksistä. Maksutonta apua korjausten suunnitteluun yli 65-vuotiaille löytyy alueellisilta korjausneuvojilta. Omakotiliitosta saa neuvontaa eri aihepiireistä jäsenmaksua vastaan. Energia-asioista saa maksutta tietoa Motiva Oy:n energianeuvojilta. Opastusta rakennuslupiin löytyy kunnista.

Alueellinen ja maksuton korjausneuvonta 65+ vuotiaille, Vanhustyön keskusliiton
Korjausneuvonnan julkaisema Kodin turvallisuuden tarkistuslista herättelee korjaustarpeisiin turvallisuuden näkökulmasta.

Tehtävä 4 / 7
57.14%