Asumisen Apu mukana ympäristöministeriön järjestöhankkeessa

Työryhmä hankkeen kimpussa pöydän ääressä.
Asumisen muutosten ennakoinnin kehittämisellä on kysyntää.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt osana Ikääntyneiden varautumisen toimenpideohjelmaa (2020–2022) Ikääntyneiden asumisen ennakoinnin ja varautumisen hankkeen, jonka kohderyhmänä on 55+ väestö ja erityisesti pienituloiset. Yhdessä järjestöjen kanssa toteutettavassa verkostohankkeessa ovat mukana Ikäinstituutti, Miina Sillanpään säätiö, Muistiliitto, Suomen Asumisen Apu ry (Asumisen Apu), Suomen muistiasiantuntijat sekä Vanhustyön keskusliitto VTKL. Yhteistyötä koordinoi Työtehoseura.

Verkostohankkeen (12/2021–11/2022) päätavoitteena on tarjota tukea ikääntyneiden oman asumisen ennakointiin ja varautumiseen. Hankkeen aikana kootaan materiaaleja ja työkaluja, kehitetään uusia ja päivitetään vanhoja. Lisäksi tarjotaan neuvontaa ja koulutusta sekä tehostetaan viestintää. Hankkeen tulokset kootaan ikääntyneiden asumisen ennakointiin liittyvään viestintä- ja neuvontamateriaalien tietopankkiin, joka tulee hyödyttämään ikääntyvien kansalaisten lisäksi myös järjestöjä, kuntia sekä tulevia hyvinvointialueita.

Kun ennakoin ja varaudun hyvissä ajoin asumiseeni, teen itselleni mukavampaa ja parempaa tulevaisuutta! 

Suomen Asumisen Avun toiminnanjohtajan Ari Nikkolan mukaan ympäristöministeriön rahoittaman yhteishankkeen tavoitteena on, että kansalaiset saavat laaja-alaisesti tietoa asumisen ennakoinnista ja tiedostavat ennakoinnin tuomat hyödyt. Ympäristöministeriön hanke mahdollistaa myös koordinoidusti järjestöjen keskinäisen verkottumisen, osaamisen yhdistämisen, yhteisen kehittämistyön sekä tärkeästä asiasta tiedon levittämisen.

Kehittäjä, arkkitehti Päivi Rekula näkee Suomen Asumisen Avun erityisenä osaamisalueena omaehtoisen ennakoinnin mallin. ”Tuomme omalta osaltamme yhteishankkeeseen kokemusta, työkaluja, toimintatapoja sekä välineitä asumisen muutosten ennakointiin”, toteaa Rekula.

Suomen Asumisen Avun kehittämä konkreettinen työkalu asumisen ennakoinnin ensiaskeleeksi on nopeasti ja helposti tehtävä asumisen pikatesti, jonka voi tehdä täällä.

Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma 2020–2022.

Lisätietoa verkostohankkeesta:

https://ym.fi/-/jarjestot-tukemaan-ikaantyneiden-asumisen-ennakointia-ja-varautumista-yhteishankkeessa