Ethän jää jumiin nykyiseen kotiisi – tuore kyselytutkimus valottaa ikääntyvien asumistarpeita

”Asun kolmannessa kerroksessa ja ei ole hissiä. Sauna on liian kaukana. Pitäisi tehdä remonttia.”

Näin kuvaa Itä-Suomessa asuva 68-vuotias naishenkilö Asumisen Avun teettämässä tuoreessa kyselytutkimuksessa oman asuntonsa puutteita ja muutostarpeita. Yli tuhannen kyselyyn vastanneen avulla saatiin eri puolilta Suomea moninaista tilastotietoa ja myös pohdintaa 55 vuotta täyttäneiden oman asumisen nykytilanteesta ja asumisen toiveista iäkkäänä.

Hissittömän kerrostalon ongelma

Hissittömässä kerrostalossa asuminen koituu usein ongelmaksi iän myötä. Monella meistä on tästä myös käytännön kokemusta omasta lähipiiristä. Näin minullakin. Oma, jo edesmennyt rakas mummoni koki ikääntyessään hissittömän talon haasteet. Mieleltään virkeänä, mutta jaloiltaan kankeana mummoni käytännössä jumittui Porissa sijaitsevan hissittömän kerrostalon kolmannen kerroksen asuntoonsa. Portaissa kulkeminen tuli vähitellen mahdottomaksi, ja me lähisukulaiset asuimme yli 500 kilometrin päässä Oulussa.

Asuminen askarruttaa – ennakointiin tarvitaan herättelyä

Oman lähipiirin kokemukset vaikuttavat usein omaan tulevaisuuden asumisen mietintään. Moni aikoo nähtyjen kokemusten perusteella ennakoida paremmin ja tehdä tarvittavat asumisen ratkaisut hyvissä ajoin. Asumisen Avun kyselyn pohjalta asumisen ennakoinnin tilanne avautuu kahtalaisesti. Kysymykseen Kuinka paljon olet miettinyt asumistasi ikääntymisen näkökulmasta yli puolet eli 55 % vastaa miettineensä tulevaisuuden asumistaan paljon tai melko paljon, ja vastaavasti 44 % on toistaiseksi miettinyt vain melko vähän tai ei lainkaan.

Prosenttiluvut muuttuvat melkoisesti, kun kysytään, onko jo tullut tehtyä konkreettisia toimenpiteitä omaan asumiseen ikääntymistä ajatellen. Vastanneista 75 % ei ole tehnyt vielä minkäänlaisia käytännön toimia eli vain 25 % vastanneista on ennakoinut ja tehnyt jo jotain. Pieni osa on järjestänyt oman asumisensa ikääntyneenä jo hyvinkin pitkälle:

”Olen ostanut jo esteettömän asunnon ja siellä sisustuksen suunnitellut niin, että pärjään rollaattorilla tms., jos on tarvis.” (65-vuotias nainen Turku)

Kyselytutkimuksesta käy ilmi, että herättelyä oman asumisen ennakointiin tarvitaan ja itse kyselystä tulikin paljon kiitosta:

Lisää tällaista kyselyä sellaisille, jo siinä vaiheessa, kun eläkeikä on lähellä.” (80-vuotias nainen, Turku)

”Hyvä aihe. Ei aina tule ajatelleeksi ihan ensimmäiseksi. Kiitos aiheesta.” (56-vuotias nainen, Merikarvia)

”Tärkeä aihe, ikääntyvien määrä kasvaa ja he tarvitsevat yhä enemmän erilaisia asumispalveluja.” (63-vuotias mies, Salo)

Miten hissittömään kerrostaloon jumiutuneelle mummollemme lopulta kävi?

Olimme ehdottaneet mummollemme muuttamista jo vuosien ajan, mutta hän oli kovin kiintynyt omaan kotiinsa ja tuttuun asuinympäristöönsä. Ja onhan uuteen ympäristöön muuttaminen valtavan suuri muutos. Vasta oman kodin vangiksi jääminen sai prosessin etenemään.

Mummoni teki päätöksen muuttaa Porista Ouluun 82-vuotiaana. Mieluisan asunnon etsimiseen meni kolmisen kuukautta ja kun oikea vihdoin löytyi, saimme hänet luoksemme ja moni asia tuntui loksahtavan kohdilleen. Jälkikäteen mummoni totesi, että ratkaisu olisi kannattanut tehdä jo paljon aikaisemmin. No, parempi myöhään kuin ei milloinkaan, mummoni sai elää uudessa kotikaupungissaan vielä seitsemän onnellista vuotta.

Näillä välineillä pääset eteenpäin

Asumisen ratkaisut ovat meitä jokaista koskevia elämän suuria asioita. Vaihtoehtoja on paljon ja pohdittavaa riittää. Oma taloudellinen tilanne vaikuttaa toki mahdollisuuksiin ratkaisevasti. Nykyisen asunnon ja asuinympäristön toimivuus kannattaa aloittaa Asumisen pikatestillä. Yhdeksän lyhyen testikysymyksen avulla saa hyvän näkymän siihen, miten nykyinen asunto vastaa tulevia tarpeita. Tee pikatesti täällä: Asumisen pikatesti

Tarkemmin oman asunnon voi käydä läpi vielä Esteettömän asumisen tarkistuslistan kanssa, joka löytyy mm. Vanhustyön keskusliiton ylläpitämältä vanheneminen.fi -sivustolta: Esteettömän asumisen tarkistuslista

Jos oma tulevaisuuden asuminen ja sen suunnittelu hyvissä ajoin kiinnostaa, liity seuraamaan Asumisen Avun Facebook-sivua: @AsumisenApu Täältä saat tietoa tulevista asumisen infoluennoista ja kursseista.

Teksti: Asumisen Avun verkostosuunnittelija Heli Väisänen p. 050 365 4462,

Tekstissä viitattu Asumisen Avun kysely on tehty osana ympäristöministeriön vuosina 2020–2022 toteutettavaa Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaa. Kysely oli avoinna viikon ja siihen vastasi 1 047 mannersuomalaista. Kysely liittyy Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman kuuden järjestön verkostohankkeeseen (2021–2022), jonka tärkeimpänä tavoitteena on kannustaa ikääntyviä ihmisiä ennakoimaan asumistarpeitaan ja toteuttamaan asumista koskevia ratkaisujaan hyvissä ajoin. Verkostohankkeen järjestöt ovat Ikäinstituutti, Miina Sillanpään Säätiö, Muistiliitto, Suomen Asumisen Apu, Suomen muistiasiantuntijat ja Vanhustyön keskusliitto. Yhteistyötä koordinoi Työtehoseura.

Kyselyn toteuttivat Suomen Asumisen Apu ry sekä Kantar Public yhteistyössä Kuluttajaliiton kanssa. Tutkimusaineisto on väestöedustava vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen (n=1001) osalta on +- 3,1 %-yksikköä 50 % tulostasolla.