Ikääntyvien asumisratkaisujen tukeminen – kehittämistyön tuloksia

Tapiola, kuva: Marjut Uusmäe

Espoon Tapiolasta käsin toimiva Suomen Asumisen Apu ry on tehnyt vuodesta 2017 alkaen pitkäjänteistä työtä ikääntyvien asumisratkaisujen tukemisen parissa. Tuhansien ihmisten kohtaamisiin, kokeilevaan kehittämiseen ja asiakasdataan perustuva tietopohja on vuosien aikana kasvanut melkoisesti.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Ari Nikkola, kehittäjä Päivi Rekula sekä palveluneuvoja Ulla Katila kertovat kehittämis- ja neuvontatyössään tekemiään havaintoja ja tuloksia.

Mitä työstä on jäänyt päällimmäisenä mieleen?

Päivi Rekula Suomen Asumisen Avun kehittäjänä kuvaa työtään antoisaksi:

”On ollut hienoa saada tehdä tällaista pioneerityötä, jossa omat mielenkiinnon kohteet ovat yhdistyneet. Useassa tilanteessa on saanut olla kehityksen aallonharjalla: oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Palaute kentältä on ollut kiittävää ja herättelyn tarve on osoittautunut todelliseksi. Ihmiset tarvitsevat jotain kättä pidempää voidakseen miettiä omaa asumisratkaisuaan.”

”Omien hankkeidemme vahvuutena on ollut se, että olemme pysähtyneet ikääntyvien ihmisten itsensä kanssa miettimään asumisjuttuja heidän vinkkelistään. Ei olla oletettu, että me tiedämme asiat. Etenkin kursseillemme osallistuneet ovat olleet kehityskumppaneitamme ja testanneet eri kehitysversioitamme.  Uskallamme sanoa, että puhumme nyt asumisen asioista tavalla, joka resonoi asiakkaissa. Näin tapahtuu järjestötyössä, jossa toimitaan elämänläheisesti ruohonjuuritasolta alkaen, mutta samalla systemaattisesti tuloksia hakien.”

Mitä haasteita Päivi on kokenut matkan varrella?

”Eri puolille Suomea jalkautuessamme ja ihmisiä kohdatessamme olemme huomanneet, että asuminen kyllä askarruttaa ikääntymisen kannalta, mutta usein riittävä kokonaiskuva asiasta puuttuu ja liikkeelle lähdön kynnys on korkea. Pelkkä tiedottaminen ennakoimisen tärkeydestä ei siis riitä. Me olemme laskeneet ennakoimiseksi vain toimenpiteet, joita ihmiset itse vapaaehtoisesti tekevät ”itseään varten”, kuten Asumisen pikatestin tekeminen ajatuksella ”Miten nykyinen asuntosi vastaa tulevia tarpeitasi” – muu toimintamme on motivointia ja markkinointia, joka tähtää omaehtoisen ennakoinnin lisääntymiseen!”

Haastavinta ja työläintä on ollut laajemman julkisen näkyvyyden saaminen. Tällainen herättelytyö ja kiinnostuneiden ohjaaminen digitaalisen aineiston pariin vaatii ehdottomasti julkisuutta! Olemme kokeilleet mitä moninaisempia keinoja jalkautumisista turuille ja toreille aina Facebook-markkinointiin. Verkostotyö auttaa asiaa, mutta siinäkin vaikutusketjut näkyvyyden saamiseksi ovat monesti pitkiä. Kuntapuolella on nyt näkemyksillemme kysyntää ja kehittämistyömme tuotokset ovat levinneet hienosti eri puolille Suomea. Mutta tulosten saaminen vaatii tosissaan laajaa verkostoyhteistyötä ja jatkuvaa tiedottamista eri tavoin.”

Auttamisen ilo

Suomen Asumisen Avun palveluneuvoja Ulla Katila on työskennellyt satojen espoolaisten asumispulmien parissa. Ulla kuvaa omaa työtään näin:  

”Parasta on toisten ihmisten auttaminen. Se, että voi auttaa ja kuunnella vaikeassa tilanteessa olevia ihmisiä. Pienikin apumme on voinut aukaista jotain lukkoja tai pattitilanteita ja viedä asiakkaan asiaa yllättävän nopeasti eteenpäin. Monelle olemme olleet se ratkaiseva sysäyksen antaja. Olemme tehneet myös paljon paikallista selvitystyötä voidaksemme tarjota vaihtoehtoja.”

”Ihmisten kohtaaminen kentällä on valtavan palkitsevaa. Olemme osallistuneet eri messuille, kiertäneet kirjastoissa ja muissa tapahtumissa. Keskustelu asumisen asioista on helppo aloittaa Asumisen pikatestin avulla. Ihmisillä on myös tarve puhua. Monella ei ole ketään, jonka puoleen kääntyä. Keskustelun avulla on saanut tietoa asiakkaan pulmista ja joskus niihin on löytynyt ratkaisu tai jatkoaskeleet jo lyhyenkin keskustelun jälkeen. Olemme jakaneet kokemuksiamme asiakastyöstä mm. Tuusulan ja Jyväskylän kaupunkien ikääntyvien asumisneuvontaa kehittävien kanssa, joten toimintamalleistamme hyötyvät näin muutkin.”

Mitä viestejä haluatte välittää ja kenelle?

Ari Nikkola, Päivi Rekula ja Ulla Katila lähettävät vahvan viestin erityisesti kuntatoimijoille:

”Kuntien ja hyvinvointialueiden neuvonnan tulisi ennaltaehkäistä asumisen ongelmien kasaantumista. Haavoittuvimmassa ja huonoimmassa asemassa olevia pitää myös auttaa. Tarvitaan asumisneuvontaa, jossa hahmotetaan mm. eri elämänvaiheissa olevien tarve, halu ja kyky toimia sopivan asumisratkaisun löytymiseksi. Osa 55+ vuotiaista pääsee eteenpäin omatoimisesti tai läheisten tuella, kunhan löytää tiedon ja välineiden äärelle.”

”Vuonna 2022 teettämämme Väestötason tutkimuksen mukaisesti, vastauksena kysymykseen, mikä olisi sinulle mieluisin tapa saada tietoa asumisen ennakoinnin suhteen: 37 % ikääntyvistä käyttäisi mieluiten netissä olevia tietolähteitä ja työkaluja. Suurempi osa eli 44 % toivoo henkilökohtaista neuvontaa. Tukea odotetaan eniten kunnilta (72 %).”

Päivi täydentää viestiä julkisen sektorin toimijoille ja kysyy:

”Minkälainen henki yhteiskunnassamme vallitsee? Onko se mahdollisuuksiin tarttuva ja innostunut vai lamaantunut ja niukkeneviin resursseihin tuijottava. On hienoa, että erityisesti kunnissa korostetaan hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisyn merkitystä. On tärkeää nähdä potentiaali ihmisissä itsessään; kunnan tärkein potentiaali ovat ihmiset.”

Asumisen ennakoinnin opas

Kaiken kehittämistyömme pohjalta olemme juuri julkaisseet Oppaan asumisen ennakointiin.

Opas on tarkoitettu 55+ ikäisille ja heidän läheisilleen sekä tahoille, jotka haluavat tarjota heille neuvontaa, välineitä ja tukea tulevaisuuden asumisen suunnitteluun, kuten palveluneuvojille, järjestöjen edustajille ym. Oppaan ja saaennakoida.fi-sivuston Asumissuunnitelman tuella voi polkaista käyntiin tuetun asumisen suunnitteluprosessin.

Tutustu myös

Toimintamalli: Asumisneuvonnan toimintamalli Innokylässä

Blogikirjoitus: Kunnilta tietoa ja neuvontaa asumisen ennakointiin.