Järjestöneuvos Jukka Salmisen kolmen t-kirjaimen viisaus

Omaa asumistaan ikääntyneenä kannattaa ennakoida hyvissä ajoin.

SAAennakoida-hankkeen blogitarinoiden syksyn 2022 aloittaa järjestöneuvos Jukka Salmisen haastattelu. Salmisen ajatusten äärelle kannattaa pysähtyä. Viimeiset työvuotensa Eläkeliiton toiminnanjohtajana työskennelleellä Salmisella on sekä työnsä että omien elämänvaiheidensa kautta hyvin laaja ja monipuolinen tietämys ikääntymiseen liittyvistä asioista. Lisäksi hän entisenä valtakunnallisen järjestön johtajana hahmottaa Suomen monimuotoisuuden sekä sen, kuinka erilaisissa olosuhteissa eri puolilla Suomea asutaan ja ikäännytään.

Asumisen ennakointia koko elämänpiiri huomioiden

Kysyin aivan aluksi Jukka Salmiselta hänen ajatuksiaan asumisen ennakoinnista. Mitä se hänen mielestään ylipäätään tarkoittaa? Salminen tiivistää asumisen ennakoinnin pohdinnaksi, jonka kautta voi tunnistaa omia asumisen tarpeitaan tulevaisuutta ajatellen. Salminen korostaa, että kyse ei ole pelkästään fyysisestä kodista vaan tarpeista ja toiveista koko elämänpiirin kannalta. Elämänpiiriin kuuluvat kodin lisäksi mm. asuinympäristö, saatavilla olevat palvelut sekä ihmissuhteet.

”On tärkeää pohtia ajoissa, millaisen elämänpiirin toivoo itselleen ikääntyneenä. Iän myötä myös saavutettavuus- ja esteettömyysasiat tulevat entistä tärkeämmiksi”, Salminen sanoo.  

Tunne, tieto ja talous

Jokaisella meistä on toiveita ja tarpeita asumisen suhteen.

”Asumisen asiat ovat hyvin sensitiivisiä. Asumiseen liittyy paljon tunteita. Moni meistä on asunut pitkään samassa paikassa. Omaan kotiin voi liittyä paljon muistoja ja esimerkiksi omakotiasujan puutarhan puilla, pensailla ja kasveilla voi olla oma tärkeä tarinansa ja historiansa. Asumisasiat ovat monitahoisia eikä omasta pitkäaikaisesta kodista luopuminen ole välttämättä helppoa”, toteaa Salminen.

”Tunneasioiden läpikäymisen rinnalle asumisasioiden pohdintaan tarvitaan myös tietoa, Salminen painottaa ja jatkaa: ”On tärkeää hyödyntää tietoa mm. esteettömyysasioista ja siitä, miten toimintakyvyn heikentyessä pärjää omassa kodissaan ja elämänpiirissään. Joskus nykyinen koti ja sen ympäristö voivat toimia sellaisenaan. Joskus taas remontin avulla pärjää nykyisessä kodissa, mutta jos kumpikaan edellisistä vaihtoehdoista ei ole mahdollinen, muuttaminen on tarpeen. Asunnon vaihtaminen kannattaa tehdä tietoon pohjautuen, jotta uusi asumisratkaisu palvelisi mahdollisimman hyvin ikääntyneenä.”

Salmisen mukaan tunneasioiden tiedostaminen ja tiedon hyödyntäminen asumisen ennakoinnissa eivät nekään vielä riitä. Kolmas tärkeä asumiseen liittyvä asia on talous eli raha-asiat. On hyvä tunnistaa oma taloudellinen tilanteensa. Miten eläkkeelle jääminen vaikuttaa omaan talouteen? Mitkä ovat omat taloudelliset resurssit ikääntyneenä?

”Tunne, tieto ja talous. Niiden varaan asumisen asiat ja pohdinnat rakentuvat”, kiteyttää Salminen.

Esteettömyys osaksi hyvää suunnittelua

Jukka Salmisen ja hänen vaimonsa suuri asumisen muutos tapahtui reilut 10 vuotta sitten. Asunto Järvenpäässä vaihtui vuonna 2009 rakennettuun esteettömään kaupunkikotiin Helsingissä. Salmiset muuttivat ollessaan vielä työelämässä, ja vuosien saatossa kaupunkikodin hyvät puolet ovat korostuneet. Esteettömäksi rakennetussa talossa palvelut ovat lähellä ja se sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä. Talo on yhteisöllinen. Asukkaat tervehtivät toisiaan, huolehditaan ja autetaan tarvittaessa. Pari kertaa vuodessa pidetään talkoot, joihin asukkaat osallistuvat aktiivisesti. Salmisen mukaan talon henki on hiljaisen arvostavaa välittämistä.

Tarkkaillessaan kotiaan kriittisin silmin Salminen löytää kuitenkin myös pieniä puutteita. Esimerkiksi keittiön mitoitus voisi olla parempi. Myös ulkoa kantautuu välillä melua ja pölyä.

”Mikään koti ei ole täydellinen, mutta tämä toimii meille”, Salminen sanoo.

Keskustelumme nykyrakentamisesta saa Salmisen kulmakarvat kohoamaan.

”Hyvä suunnittelu ei maksa paljon. Vieläkään taloja suunnittelevilla ei ole riittävästi tietoa esteettömyysasioista. Hyvällä suunnittelulla voidaan luoda esteettömyyttä, mutta kuinka paljon taloudelliset asiat ajavat hyvän suunnittelun ohi”, Salminen pohtii.

Tutkitun tiedon hyödyntäminen

Kun mietitään ikääntyvien asumista, siihen liittyvät läheisesti saavutettavuus ja esteettömyys. Salminen korostaa, että tietoa on tarjolla.

”Meillä on paljon tietoa esimerkiksi esteettömästä rakentamisesta, jota ammattilaisten ja suunnittelijoiden tulisi hyödyntää paremmin. Koulutuksestahan se lähtee. Myös digitaaliset ratkaisut: miten ne pystyttäisiin kytkemään arkisella tavalla ja matalalla kynnyksellä ihmisten elämään”, Salminen kysyy ja toteaa:

”Digitaalinen esteettömyys ja saavutettavuus eivät toteudu Suomessa. Hyvin monella, erityisesti iäkkäällä, ei ole taloudellisia resursseja pysyä mukana digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Tietyt digivälineet pitäisi luokitella apuvälineiksi ja niiden käyttöön tulee saada opastusta. Vasta silloin voidaan puhua digitaalisesta esteettömyydestä ja saavutettavuudesta.”

Tämän päivän haasteet

Lopuksi keskustelemme päivänpolttavista kysymyksistä, kuten sähkön hinnan kallistumisesta ja epävakaasta maailmantilanteesta. Haasteet ovat yhteisiä kaikenikäisille, mutta erityisen suuria iäkkäille. Yli puolet 75 vuotta täyttäneistä asuu joko omakotitalossa, paritalossa tai rivitalossa. Esimerkiksi sähkölämmitteisestä asunnosta koituvat kustannukset ovat pienen eläkkeen turvin eläville tällä hetkellä täysin kohtuuttomat.

Haasteidenkin keskellä Jukka Salminen nostaa esiin ikääntyneiden elämänkokemuksen tuoman vahvuuden:

”Eletty elämä ja elämänkokemus tuovat viisautta ja auttavat selviytymään. Ikääntyneet eivät ajattele elämää pelkästään helppouden kautta. Kuten tuttavarouvani neuvoo: Ei lotrata vettä eikä hukata lämpöä! Iäkkäille on kertynyt elämän matkan varrella paljon tietoa ja kokemuksia, on mihin verrata. Elämään mahtuu haasteita ja vaikeuksia, mutta niistä on selvitty ja selvitään nytkin!”

Teksti: Heli Väisänen, 

­­­­­­­_____________________________________

Testaa, miten sinun nykyinen kotisi toimii: Asumisen pikatesti

Oletko kiinnostunut pohtimaan omaa tulevaisuuden asumistasi? Tervetuloa Asumisen Avun syksyn kursseille!

Ke 14.09.2022 klo 14.00–15.30

Asumisen infoluento – Miten turvata itselle tai läheisille toimivia asumisratkaisuja, kun ikää tulee lisää? Asumisen Avun arkkitehti Päivi Rekula tarjoaa mahdollisuuksia ja ratkaisuja 55+ ikäisille. Ilmoittautuminen maksuttomalle etäluennolle: https://ilmonet.fi/course/E222214

Keskiviikkoisin 21.09.-12.10.2022 klo 14.00–16.00

Asumisen valmennuskurssi (neljän kerran kurssi) Etänä toteutettavalle kurssille ilmoittautuminen täällä: https://ilmonet.fi/course/E222215

Kurssit järjestetään yhteistyössä Omnian kanssa.