Kuinka tavoittaa ikääntyvät kansalaiset?

Suurin osa toivoo löytävänsä asumiseen liittyvää tietoa oman kunnan verkkosivuilta

Helsingissä 14.-15.9.2022 pidetyillä Kuntamarkkinoilla järjestettiin ikääntyvien kansalaisten oman asumisen ennakoinnin asioihin keskittynyt tilaisuus otsikolla Kuka tiedottaa ikääntyvälle – case asuntojen korjausneuvonta ja -tuki. Tilaisuuden avasi Kuntaliiton asumisen kehittämisen erityisasiantuntija Laura Hassi, joka kysyi aloitussanoissaan:

”Miten voimme julkisella sektorilla ja järjestöissä tarjota kansalaisille asumiseen liittyvää neuvontaa ja miten tavoitamme ikääntyvät?”

Kuntia tarvitaan ennakointitiedon levittämisessä

Tilaisuuden puheenvuoroissa asumisen ennakointiin liittyvän tiedon levittämisessä kansalaisten ulottuville korostuivat viestinnän ja yhteistyön tärkeys. Vanhustyön keskusliiton (VTKL) korjauspäällikkö Jukka Laakso mm. nosti omassa puheenvuorossaan huolestuttavan tiedon: ”Vain 60 % Suomen kunnista kertoo verkkosivuillaan VTKL:n tarjoamasta korjausneuvonnasta tai ARAn korjausavustuksista. Näin siitäkin huolimatta, että Asumisen Avun teettämän väestötutkimuksen mukaan peräti 72 % vastanneista etsivät asumisen ennakointiin ja varautumiseen liittyvää tietoa kunnilta.”

VTKL on mukana ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaan liittyvässä järjestöhankkeessa, jossa kuusi järjestöä eli Ikäinstituutti, Miina Sillanpään Säätiö, Muistiliitto, Asumisen Apu, Suomen muistiasiantuntijat sekä VTKL herättelevät ikääntyvien itsensä lisäksi myös kuntia asumisen ennakoinnin asioihin. Järjestöhankkeen yhtenä päätavoitteena on koota asumisen ennakointiin liittyvää tietoa ja työkaluja sekä viestiä niistä sekä ikääntyville itselleen että kunnille.  

Viestinnällistä yhteistyötä

Kuntamarkkinoiden tilaisuudessa pohdittiin asumisneuvontaan liittyviä viestinnällisiä haasteita ja keinoja. Tietoa, apua ja työkaluja oman asumisen ennakointiin ja varautumiseen on kyllä olemassa, mutta miten tieto saadaan koottua ja miten se saadaan kansalaisten ulottuville. ARA:n korjausavustusryhmän päällikkö Sami Turunen korosti omassa puheenvuorossaan yhteistyön merkitystä:

”On selvää, että eri toimijoilla on olemassa vahva yhteinen intressi tukea kansalaisia esteettömyyden, kotona asumisen mahdollisuuksien ja energiatehokkuuden parantamisessa. Jokaisen kunnan onkin tärkeää kertoa vähintään perustiedot verkkosivullaan. Lisäksi olisi tarpeen hyödyntää myös kunnan tiedotuslehtiä ja uutiskirjeitä. Tarvitaan viestinnällistä yhteistyötä.”

Kuntaliiton ikääntyneiden palveluiden erityisasiantuntija Anne Haverinen on samaa mieltä: ”Asumisneuvonta on todella tärkeä asia. Ihminen asuu eri vaiheissa eri tavoin. Hyvä asuminen tukee toimintakykyä ja terveyttä, minkä pohjalta pitäisi olla intressi tehdä yhteistyötä myös kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden välillä.”

Oman asumisen ennakoinnin tärkeys

Kuntaliiton Anna Haverinen näkee asumisen ennakoinnin jatkumona. Nuori muuttaa jossain vaiheessa kotoaan pois ja etenee omassa asumisessaan elämäntilanteidensa mukaan.

”Viimeistään viidenkympin huitteilla on hyvä ryhtyä miettimään, onko mahdollinen muutto jo sellainen, jonka myötä voi asua samassa paikassa mahdollisimman pitkään tai jopa elämänsä loppuun saakka. Tarvitaan siis pitkän aikavälin pohdintaa ja erityisesti eläkkeelle siirtymisen vaiheeseen tulisi liittyä oman asumisen miettiminen. Sopiva asumismuoto on oman itsenäisen selviytymisen ja elämänlaadun näkökulmasta erittäin tärkeää”, Haverinen toteaa ja jatkaa: ”Lähtökohta on aina se, että ihmiset itse järjestävät oman asumisensa. Ikääntyneiden asumisen tarpeet ovat erilaisia. Tarvitaan monenlaisia toimia nykyisen asuntokannan korjaamiseen, uudenlaisten asumisratkaisujen luomiseen sekä asuinalueiden kehittämiseen.”

Kunnille Haverinen lähettää vahvan viestin: ”Herätkää tässä asumisen asiassa. Miettikää, mitä varautuminen ja ennaltaehkäisy tarkoittavat ja tiedottakaa siitä.”

Teksti: Heli Väisänen,

­______________________________________

Oman asumisen pohdinnan voi aloittaa tekemällä Asumisen pikatestin. Kattavaa tietoa ikääntymiseen liittyvistä asioista löytyy VTKL:n vanheneminen.fi-sivustolta, jossa mm. kysytään Millainen vanhuuteen varautuja olet?