Kurssilta apua asumisen muutosten suunnitteluun

Suurennuslasi, jonka lävitse näkyy pieniä puisia talonmuotoisia nappuloita.

Tule mukaan maaliskuussa järjestettävälle asumisen ennakoinnin verkkokurssille, jossa voit tehdä oman asumissuunnitelman asiantuntijan opastuksella! SAAennakoida-hankkeen kehittäjä, arkkitehti Päivi Rekula on kurssittanut asumisen ennakoijia jo useamman vuoden ajan. Tutustu Päivin kokemuksiin liittyen asumisen ennakoinnin tavallisimpiin esteisiin ja niiden ylittämiseen.

Mitkä ovat asumisen ennakoinnin yleisimmät esteet, joita olet kohdannut kursseja pitäessäsi?

”Asumisen tulevaisuutta ei monesti osata miettiä, jos näköpiirissä ei ole isoa elämänmuutosta. 55-65 ikäisillä asuminen on voinut vakiintua esim. lapsiperhevaiheeseen. Puoliso voi jarruttaa ennakointia sanoen: Ei koske meitä – ainakaan vielä. Kurssille tullessa tarpeeseen on jo herätty. Hämärää sen sijaan on, mitä pitäisi tehdä. Jotkut ovat mielestään jo jotain ennakoineet, mutta kattavan ajattelun puutteet käyvät ilmi, kuten muutto hissittömään kerrostaloon. Päätösten lykkääminen tiedosta huolimatta on myös suosittu este!”

Miten olet huomannut, että ne parhaiten ylitetään?

”Ihmiset eivät tarvitse niinkään asuntomainoksia tai yleistä tietoa, jota media on jo pullollaan, vaan motivointia, vertaistukea ja keskustelua sekä käytännöllisiä ennakoinnin välineitä. Kyse on omien tarpeiden kartoittamisesta ja asumisen muutospolun haltuunotosta. ”Ennakoinnin elefantti” pilkotaan yhdessä sopiviksi paloiksi!”

Millaisia inspiroivia palautteita tai esimerkkejä olet kuullut kurssin myötä – miten ihmiset ovat alkaneet tarttua toimeen?

”Asumisen monista vaihtoehdoista kuuleminen inspiroi yleensä kaikkia 55+ ikäisiä oman – tai läheisten – asumisen tulevaisuuden suunnitteluun.
Kun on välineitä tekemiselle, pelko ennakoinnista ”isona möykkynä” murenee. Muutosten suunta selkiytyy. Ymmärretään ja hyväksytään, että ennakointi on matka ja prosessi, jossa aluksi raivataan vaikka ylimääräistä tavaraa kotoa pois ym. Koskettavaa palautetta on tullut siitä, että puolison kanssa aletaan keskustella ihan eri tavalla. Jotkus ovat käyneet yhdessä tutkimassa asuntoja ja paikkakuntia. Toiveista innostutaan. Ennakoimisesta voi tulla mieluinen projekti!”

Terveys ja hyvinvointi ikäihmisen arjessa -luentosarjassa
(osittain verkko-opetuksena)
To 21.1.2021 klo 13-14.30 Asumisratkaisut ikääntyvillä /
Arkkitehti Päivi Rekula
Ilmoittaudu koko luentosarjaan Espoon työväenopisto Omniaan ilmonet.fi koodilla E211067
Verkkokurssi 2021: Mitä toivot tulevaisuuden asumiseltasi?
Maaliskuussa to 4.3. ja 11.3. klo 16-18; ilmoittaudu ilmonet.fi kurssikoodilla E211645

Tervetuloa kursseille!