Sysäyksiä – 5 yleistä syytä asumismuutoksiin eläkeiässä

Vanhoja kuvia ja muistoesineitä punaruutuisessa pahvilaatikossa.
Omasta kodista muuttaminen on haastavampaa silloin, kun kotiin liittyy paljon rakkaita muistoja vuosien varrelta.

Asuminen muuttuu yleensä luonnollisesti ihmisen elämänkaaren myötä. Lapsuudenkodista muutetaan omilleen, usein ensin pieneen asuntoon tai kimppakämppään. Parisuhde tai perheellistyminen tuo mukanaan uudenlaisia tarpeita ympäristön sekä kodin koon suhteen. Ikäasumisen muutostarpeet voivat myös tulla eteen luonnostaan, mutta niihin tarttuminen on haastavampaa kuin aiemmissa elämänvaiheissa. Elämäntapamuutosten toteuttaminen on ikääntyessä vaikeampaa, ja on luonnollista, että koti, jossa on asunut pitkään, on kiintymyksen kohde eri tavalla kuin vaikka nuoruuden opiskelijaboksi. Mitä aiemmin ikäasumista alkaa pohtia ja muutoksia toteuttaa, sitä helpompaa se usein kuitenkin on.

Millaiset asiat sitten saattavat saada aikaan asumisen muutostarpeita eläkeiässä? Tässä viisi yleistä syytä, jotka ovat alkusysäyksiä asumisen muutosten polulla.

1. Lapset muuttavat pois kotoa

Luonnollinen muutoskohta on lasten muuttaminen pois kotoa. Tilantarve usein vähenee merkittävästi, kun perheen koko pienenee. Myös asumispaikkakuntaa voi katsella uudesta näkökulmasta, kun asuminen ei ole enää sidottua lasten kouluihin, harrastuksiin ja ystäväpiiriin. Kodin vaihtaminen on varmasti tunteikasta ja haikeaakin, mutta kannattaa miettiä pitkällä tähtäimellä vaikkapa asumiskuluja – mihin kaikkeen voisi olla varaa, kun asumismenot olisivat pienemmät?

2. Omien vanhenevien vanhempien auttaminen

Monet alkavat pohtia oman vanhuuden asumisratkaisuja auttaessaan omia vanhempiaan asumisasioissa. Vanhuuden tuomat muutokset toimintakyvyssä konkretisoituvat, kun auttaa läheistä ihmistä arjen asioihin liittyen. Selväksi tulee esimerkiksi yhdessä tasossa asumisen merkitys sekä palveluiden ja terveyspalveluiden saatavuuden tärkeys.

3. Parisuhteen muutos

Muutokset parisuhteessa vaikuttavat asumistarpeeseen myös silloin, kun ikää kertyy. Ero tai uuden kumppanin löytyminen tuovat eteen uudenlaisia kysymyksiä siitä, mikä olisi toimivaa asumista tässä elämäntilanteessa. Myös puolison sairastuminen tai kuolema voivat tuoda muutostarpeen konkreettiseksi.

4. Kokemukset tuttavapiirissä

Ystävien ja tuttavien kokemukset ja tarinat vaikuttavat paljon siihen, miten näkee ja kokee oman asumistilanteen. Ystäviltä voi saada vinkkiä ja esimerkkiä ennakointiin – pienempään kotiin muuttaminen, vanhuuden asumisunelmien toteuttaminen, paikkakunnan tai asumismuodon muutos ovat rohkeita ratkaisuja, joiden sivusta seuraaminen voi inspiroida muutokseen. Myös se, että näkee tuttavien asumispulmia, voi vauhdittaa omaa prosessia. Kun huomaa vaikka haasteet, joita leskeksi jääneellä ystävällä on omakotitalon hoitamisessa, se tekee konkreettiseksi tarpeen miettiä omia asumisasioita ajoissa.

5. Ennakointikurssi tai tietouden lisääminen ennakoinnista

Asumisen ennakointi on väestön ikääntyessä tärkeä ja ajankohtainen aihe, josta on saatavilla yhä enemmän tietoa. Kansalaisten omaa varautumista asiassa kannustaa esimerkiksi Ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma. Asumisen ennakoinnin kursseilta saa asiantuntijan opastusta aiheeseen. SAAennakoida-palvelu on suunniteltu tukemaan käyttäjiään läpi koko suunnitteluprosessin ja ylittämään ennakoinnin esteet.