Yhteistyökumppaneille


Haemme yhteistyötahoja
, joita kiinnostaa
– asumisen vaihtoehdot ja toimiva asuminen
– asumisneuvonta ja asumisen muutoksiin valmentaminen erityisesti 55+ ikäisten parissa
– ikääntyvien rohkaiseminen omien asumistoiveiden toteuttamiseen
– innovatiivisuus ja kokeileva win-win kehittäminen

Kumppaneissamme on vuodesta 2017 alkaen ollut kohderyhmään kuuluvien lisäksi mm. kotitalous-, asumis- ja korjausasioissa neuvontaa ja palveluohjausta antavia järjestöjä, liittoja ja kunnallisia tahoja, aikuiskouluttajia ja eläkeläisyhdistyksiä, jotka tavoittavat 55+ vuotiaita ja/tai heidän läheisiään. Ennakointiin rohkaiseminen on kiinnostanut myös kiinteistövälittäjiä ja toiminta- ja fysioterapeutteja.


Miten voisimme auttaa Sinua ja kohderyhmääsi:

Ennakoinnin kohderyhmään kuuluvat etenkin nuoremmat henkilöt 55-70-vuotiaiden joukossa.

SAAennakoida-konsepti voi auttaa:
• asiakkaiden omien toiveiden esille saamiseen
• asumisen vaihtoehtojen näkemiseen
• toimimattoman asumisen tunnistamiseen
• riskien ja stressin hallintaan
• asumista koskevien välttämättömien päätöksien tekemiseen
• asumisen pulmien käsittelyyn yhdessä läheisten kanssa
• siirtymiseen asunnosta tai asumismuodosta toiseen
• asumisen muutosten toteuttamiseen hyvissä ajoin ja hyvissä voimin

Parhaimmillaan ennakointi voi estää, vähentää tai lykätä tarvetta lisääntyneisiin kotihoidon ja sote-palveluihin.


Ennakoinnin keskiössä on ikääntyvä itse

Tarjoamme käyttöösi testatut toimintamallit ja käyttäjäystävälliset välineet, joita voit hyödyntää omassa toiminnassasi. Kokonaiskuvan saamiseksi siitä, mitä ennakointi merkitsee, katso esim.:

Opas asumisen ennakointiin – Miten 55+ vuotias voi suunnitella itselleen toimivan asumisratkaisun tulevaisuuttaan silmälllä pitäen
Ennakoinnin linkit ja vinkit -sivu, josta on hyvä aloittaa ennakointiin tutustuminen
Asumisen muutosten tuen ja neuvonnan toimintamalli ja
Ratkaisu asumisen muutosten omaehtoiseen ennakointiin 55+ikäisille löytyvät os. innokyla.fi
Lisätietoja ks. Yhteystiedot