Yhteistyökumppaneille


Haemme yhteistyökumppaneita
, joita kiinnostaa
-asumisen vaihtoehdot ja toimiva asuminen
-asumismuutoksiin varautumiseen valmentaminen 55+ ikäisten parissa
-em. kansalaisten rohkaiseminen omien asumistoiveiden toteuttamiseen
-innovatiivisuus ja kokeileva win-win kehittäminen

Etsimme toimintatapoja, joista on hyötyä kumppaneiden omassa toiminnassa. Jatkamme asumisen ennakoinnin tee-se-itse-välineiden kehitystyötä yhdessä kumppaniemme kanssa.

Tällaisia kumppaneita voivat olla esim. kotitalous-, asumis- ja kiinteistöasioissa neuvontaa ja palveluohjausta antavat järjestöt, liitot ja kunnalliset tahot, kansalaisopistot, harraste-, eläkeläis- ja kotiseutuyhdistykset yms. jotka tavoittavat kohderyhmää ja/tai heidän läheisiään. Ennakointiin rohkaiseminen voi auttaa myös esim. kiinteistövälittäjiä, isännöitsijöitä ja vuokranantajia sekä toiminta- ja fysioterapeutteja.

Miten voisimme auttaa Sinua ja kohderyhmääsi:

Ennakoinnin kohderyhmään kuuluvat etenkin nuoremmat henkilöt 55+ ikäisten joukossa.
Myös eläkkeelle jäävät ovat tilanteessa, jossa asumisratkaisuja kannattaa ehdottomasti miettiä 5-15 vuoden perspektiivillä, jotta ei jouduta ylimääräiseen muuttoon vaikkapa kodin esteettömyyspuutteiden takia.

Mikäli omassa kohderyhmässänne on tällaisia, SAAennakoida-konsepti voi auttaa:
• asiakkaiden omien toiveiden esille saamiseen
• asumisen vaihtoehtojen näkemiseen
• toimimattoman asumisen tunnistamiseen
• riskien ja stressin hallintaan
• asumista koskevien välttämättömien päätöksien tekemiseen
• asiakkaan asumisen pulmien käsittelyyn yhdessä läheisten kanssa
• asiakkaan siirtymiseen asunnosta tai asumismuodosta toiseen
• asumisen muutosten toteuttamiseen hyvissä ajoin ja hyvissä voimin

Parhaimmillaan ennakointi voi estää, vähentää tai lykätä asiakkaan tarvetta lisääntyneisiin kotihoidon ja sote-palveluihin.

Esimerkkinä aiemmasta kehitystyöstämme Asumisen muutosten tuen ja neuvonnan toimintamalli, joka löytyy Innokylästä.