Yhteistyökumppaneille


Haemme yhteistyökumppaneita
, joita kiinnostavat
– asumisen vaihtoehdot ja toimiva asuminen
– asumismuutoksiin varautumiseen valmentaminen 55+ ikäisten parissa
– em. kansalaisten rohkaiseminen omien asumistoiveiden toteuttamiseen
– innovatiivisuus ja kokeileva win-win kehittäminen

Etsimme toimintatapoja, joista on hyötyä kumppaneiden omassa toiminnassa. Jatkamme asumisen ennakoinnin tee-se-itse-välineiden kehitystyötä yhdessä kumppaniemme kanssa.

Tällaisia kumppaneita voivat olla esim. kotitalous-, asumis- ja kiinteistöasioissa neuvontaa ja palveluohjausta antavat järjestöt, liitot ja kunnalliset tahot, kansalaisopistot, harraste-, eläkeläis- ja kotiseutuyhdistykset yms. jotka tavoittavat kohderyhmää ja/tai heidän läheisiään. Ennakointiin rohkaiseminen voi auttaa myös esim. kiinteistövälittäjiä, isännöitsijöitä ja vuokranantajia sekä toiminta- ja fysioterapeutteja.

Miten voisimme auttaa Sinua ja kohderyhmääsi:

Ennakoinnin kohderyhmään kuuluvat etenkin nuoremmat henkilöt 55+ ikäisten joukossa.
Myös eläkkeelle jäävät ovat tilanteessa, jossa asumisratkaisuja kannattaa ehdottomasti miettiä 5-15 vuoden perspektiivillä, jotta ei jouduta ylimääräiseen muuttoon vaikkapa kodin esteettömyyspuutteiden takia.

Mikäli omassa kohderyhmässänne on tällaisia, SAAennakoida-konsepti voi auttaa:
• asiakkaiden omien toiveiden esille saamiseen
• asumisen vaihtoehtojen näkemiseen
• toimimattoman asumisen tunnistamiseen
• riskien ja stressin hallintaan
• asumista koskevien välttämättömien päätöksien tekemiseen
• asiakkaan asumisen pulmien käsittelyyn yhdessä läheisten kanssa
• asiakkaan siirtymiseen asunnosta tai asumismuodosta toiseen
• asumisen muutosten toteuttamiseen hyvissä ajoin ja hyvissä voimin

Parhaimmillaan ennakointi voi estää, vähentää tai lykätä asiakkaan tarvetta lisääntyneisiin kotihoidon ja sote-palveluihin.

Vuonna 2022 Ympäristöministeriö käynnisti verkostohankkeen järjestöille ikääntyneiden asumisen ennakoinnin ja varautumisen teemoista. Verkostohankkeen toiminta-aika oli 12/2021-11/2022. Suomen Asumisen ApuMuistiliitto, Miina Sillanpään säätiöSuomen Muistiasiantuntijat ry sekä Vanhustyön keskusliitto levittivät hankkeessa kokemuksiaan ja asiantuntijatietoa asumisen ennakoinnin aihepiiriin liittyvästä toiminnasta sekä tekivät yhteistyötä myös useiden muiden järjestöjen kanssa. Lisätietoja Päivi Rekula, ks. Yhteystiedot

Esimerkkinä aiemmasta kehitystyöstämme Asumisen muutosten tuen ja neuvonnan toimintamalli, joka löytyy os. innokyla.fi