Taustaa Asumisen Avusta

Taustaa

ASUMISENAPU on syntynyt aktiivisten espoolaisten senioreiden aloitteesta, jotka halusivat tehdä jotain merkittävää kotikaupunkinsa ikäihmisten hyväksi. Toiminta alkoi yhteiskunnallisen yrityksen puitteissa jo vuonna 2014, jolloin ikäihmisten asumiseen liittyvät tarpeet tulivat näkyviksi. Kaiken toimintamme päämääränä on ikääntyvien itsenäisen asumisen tukeminen.

ASUMISENAPU-KEHITTÄMISHANKE 2017-2019.  Yhteistyössä kohderyhmään 65+ kuuluvien espoolaisten ja Espoon kaupungin ennakoivien palveluiden kanssa kehitimme toimintamallin tuen ja neuvonnan tarjoamiseen ikääntyville asumisen aioissa.  Yhteistyö jatkuu täydentäen kunnan asumisneuvontaa. Hankkeessa kehitettiin myös kurssi ja muita välineitä ikääntyville asumisen muutoksiin varautumiseen.

SAAennakoida! -KEHITTÄMISHANKE 2020-2022. Pohjautuen edellisen hankkeen kokemuksiin ja tuloksiin tavoitteena on kehittää asumisen ennakointiin digitaalinen ja julkisia palveluja täydentävä ratkaisu ikääntyneiden kotona asumisen tueksi. Hankeessa jatketaan myös asumisneuvontaa akuuteissa asumisen pulmissa sekä kurssitoimintaa.

PAREMPAA ELÄMÄÄ LÄHITOIMINNALLA -KEHITTÄMISHANKE 2018-2021. Tämän hankkeen tavoitteena on tukea ikääntyneiden kotona asumista järjestämällä hyvinvointia lisäävää Porinaporukka-toimintaa asuinyhteisöissä.

MOLEMMISTA KÄYNNISSÄ OLEVISTA HANKKEISTA VASTAA YLEISHYÖDYLLINEN yhdistys Suomen Asumisen Apu ry. Hankkeita rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö/STEA Veikkauksen voittovaroista. Palvelumme on puolueetonta ja asiakkaille maksutonta. Puhelinneuvontamme toimii vain Espoossa.
Asumisen pikatestimme ja ennakoinnin Tee-se-itse -työkalumme ovat nyt kaikkien käytettävissä ympäri Suomen.
Levitämme niin ikääntyvien asumisneuvonnan kuin ennakoinnin toimintamalleja myös muille paikkakunnille.