Taustaa Asumisen Avusta

Taustaa AsumisenAvusta

TUKI- JA NEUVONTAPALVELU ASUMISENAPU on syntynyt aktiivisten espoolaisten senioreiden aloitteesta, jotka halusivat tehdä jotain merkittävää kotikaupunkinsa ikäihmisten hyväksi. Toiminta alkoi yhteiskunnallisen yrityksen puitteissa jo vuonna 2014, jolloin ikäihmisten asumiseen liittyvät tarpeet tulivat näkyviksi.

ASUMISENAPU-HANKE ALKOI KEVÄÄLLÄ 2017. Hankeideaa ideaa on kehitetty mm. Espoon kaupungin ”Elinvoimaa ikääntyville” -ohjelman siipien suojassa. Pääyhteistyökumppaneitamme, jotka ohjaavat asumisen pulmissa kuntalaisia neuvontaamme, ovat Espoon kaupungin Nestori-neuvonta, kotihoito ja joukko järjestöjä, joilla on sama kohderyhmä eli iältään 55+ ja 65+ espoolaiset. AsumisenApu täydentää näin kunnan asumisneuvontaa tarjoamalla tukea. SAAennakoida! -konseptimme taas tarjoaa välineitä ikääntyville asumisen muutoksiin varautumiseen.

KESÄLLÄ 2018 ALKOI TOINEN 3-vuotinen hankkeemme Parempaa Elämää Lähitoiminnalla. Tavoitteena on tukea ikääntyneiden kotona asumista järjestämällä hyvinvointia lisäävää Porinaporukka-toimintaa asuinyhteisöissä.

MOLEMMISTA HANKKEISTA VASTAA YLEISHYÖDYLLINEN yhdistys Suomen Asumisen Apu ry. Hankkeita rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö/STEA Veikkauksen voittovaroista. Palvelumme on puolueetonta ja asiakkaille maksutonta. Puhelinneuvontamme toimii vain Espoossa.
Asumisen pikatestimme ja ennakoinnin Tee-se-itse -työkalumme ovat nyt kaikkien käytettävissä ympäri Suomen.
Levitämme niin ikääntyvien asumisneuvonnan kuin ennakoinnin toimintamalleja myös muille paikkakunnille.

 

Asumisen Apu