Nyt on oikea aika ennakoida asumista – lue miksi

vanhempi pariskunta seisoo keittiössä ja katselee kannettavalta tietokoneelta sisältöä
Asumisen ennakointi voi olla pitkän tähtäimen asumisen suunnittelua jo myöhäisessä keski-iässä.

On luonnollista, että juuri nyt et kenties tahtoisi pohtia elämääsi pitkälle tulevaisuuteen. Tässäkin päivässä riittää kiirettä ja touhua, eikö vain? Monille myös koko ajatus vanhuuteen varautumisesta on lähtökohtaisesti hieman epämiellyttävä – kukapa meistä tahtoisi ajatella sitä, että jossakin kohtaa toimintakyky arjessa voi muuttua.

Asumisen muutosten ennakoinnin yksi tärkeimmistä ideoista on kuitenkin varmistaa, että pystyy asumaan itsenäisesti kotona mahdollisimman pitkään. Tällöin yksinkertaisista ja joskus melko helpostikin korjattavista asioista ei tule turhaa estettä itsenäiselle asumiselle. Toisinaan asumisasiat saattavat tarvita isompaakin muutosta, mutta siinäkin tapauksessa muutoksen toteuttaminen on helpompaa, kun on vielä hyvissä voimissa.

Miksi ennakoida jo ennen kuuttakymppiä?

SAAennakoida-hankkeessa puhutaankin, että asumisen ennakointi koskee kaikkia 55 vuotta täyttäneitä. Todellisuudessa aikaikkuna muutosten tekemiseen tämän jälkeen on vielä melkoisen pitkä – monen nykyseniorin toimintakyky säilyy hyvänä pitkälle yli seitsemänkymppiseksi. Suomen Asumisen Avun asumisneuvojien kokemus kertoo kuitenkin, että yli kahdeksankymppisenä suurten elämänmuutosten toteuttaminen on usein jo liian vaativaa.

Miksi siis kuitenkin aloittaa jo ennen eläkeikää? Tarkoitus on saada ihmiset ajattelemaan, että jos tekee asumisen ratkaisuja, niin jo myöhäisessä keski-iässä kannattaa miettiä pitkällä tähtäimellä. Ei välttämättä kannata esimerkiksi muuttaa hissittömään taloon tai kauaksi palveluista ja julkisista kulkuneuvoista, sillä silloin saattaa joutua miettimän asumisratkaisujaan pian uudelleen. On hyvä myös ottaa huomioon, että eläkeiässä asumiseen käytettävissä olevat varat saattavat olla pienemmät kuin työelämässä vielä ollessa. Parhaimmillaan hyvä varautuminen ja ennakointi säästääkin myös rahaa.

Esteettömiä asuntoja on liian vähän

Ennakointi on myös isompi kansallinen kysymys, johon on kiinnitetty huomiota myös valtionhallinnossa. Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma myönsi lokakuussa 2020 kunnille ja kuntayhtymille lähes 800 000 euroa avustusta hankkeisiin, joilla parannetaan ikäihmisten asumista.

Suomen väestö ikääntyy vauhdilla, ja ennusteiden mukaan kymmenen vuoden päästä yli neljäsosa suomalaisista on yli 65-vuotiaita. Erityisesti kaikkein vanhimpien kansalaisten osuus kasvaa nopeasti; yli 85-vuotiaiden määrä tulee kaksinkertaistumaan seuraavien 20 vuoden aikana.

Tällä hetkellä maamme asunnoista esteettömiä on kuitenkin vain 15 prosenttia, eli noin puoli miljoonaa. Olemassa olevien asuntojen esteettömyyskorjausten lisäksi ikääntyneille tarvitaan sopivia uustuotannon asumisratkaisuja.

Mitä itse voi tehdä?

Valtiolla, kunnilla ja taloyhtiöillä on oma roolinsa, mutta jokaisen kannattaa käyttää hieman aikaa tulevaisuuden asumistaan ajatellen. Vain sinä itse tiedät, mitkä asiat sinulle ovat tärkeitä ja ehdottomasti säilyttämisen arvoisia. Ennakoinnin aloittaminen ajoissa mahdollistaa myös laajemman ratkaisukirjon kuin jos asia jää viime metreille: Entä jos tekisi aloitteen ja keräisi tuttavista ikäasujien yhteisön? Entä jos jopa rakennuttaisi ikäkodin? Muuttaisi lähelle lapsia ja lapsenlapsia? Selvittäisi erilaisia yhteisöllisyyden lisäämisen muotoja lähiseudulla?

Voit miettiä, mikä tekee sinulle kodista kodin? Mitä unelmia ja toiveita sinulla on seuraavien vuosien ja vuosikymmenten varalle? Miten asuminen voisi auttaa kokonaisvaltaista hyvinvointiasi, niin että sinun on helppo pitää itsestäsi huolta?
Voit lähteä ennakoimaan myös seuraavista käytännön näkökulmista:

  • Onko asuminen yhdessä vai useammassa tasossa tai onko kerrostalossa hissi?
  • Onko kotisi ja sen ympäristö esteetön?
  • Onko lähistöllä tarvittavat palvelut ja ystäviä tai perheenjäseniä?
  • Kattavatko tulosi eläkeiässä asumisesi kulut?

Asumisen ennakoinnintiin voi saada apua myös hyödyntämällä SAAennakoida-työkaluja:

Asumisen pikatesti

Tee-se-itse-asumissuunnitelma

Lähteitä: Visa Rantanen (2020) – Vanheneminen.fi-hankkeen tutkimus vanhenemiseen varautumisesta tutkimuksen väliraportti.

https://valtioneuvosto.fi/-/1410903/ymparistoministeriolta-avustusta-ikaantyneiden-asumista-parantaville-hankkeille